Tim projekta / Project team

Tim projekta:

Lola Joksimović, autorka i koordinator projekta
Aleksandar Obradović, istraživač i saradnik na projektu
Žarka Radoja, novinarka i istraživač
Klemons Binjo, saradnik na projektu
Stefana Savić, umetnica i predavač (radionica “Nesaslušane priče”)
Nadeem Nouri, tumač i prevodilac
Azadeh Džafari, prevodilac (Farsi jezik)
Sađet Ali Zaki, prevodilac (Pašto jezik)
Luna Đorđević, prevodilac (Engleski jezik)
Leon Joksimović, prevodilac (Srpski i engleski jezik)
Maja Ćurčić, izrada veb sajta i online izložbe
Ljubica Slavković, veb urednik, izrada veb sajta i online izložbe
Ivica Đorđević, audio-vizuelna dokumentacija
Ana Isaković, PR
Ana Ćosić i Slavica Vučetić, finansijski menadžment
Danica Stojanović, knjigovodstvo
Dragan Škorić i Dejan Pantić, tehnička podrška

Project Team:

Lola Joksimović, Author and Coordinator
Aleksandar Obradović, Researcher and Associate
Žarka Radoja, Journalist and Researcher
Clémence Beugnot, Associate
Stefana Savić, Artist and Lecturer (“Unheard Stories” workshop)
Nadeem Nouri, Interpreter
Azadeh Jafari, Translator (Farsi Language)
Sajjad Ali Zaki, Translator (Pashto Language)
Luna Đorđević, Translator (English Language)
Leon Joksimović, Translator (Serbian and English Language)
Maja Ćurčić, Web development, Online Exhibition
Ljubica Slavković, Web Editing, Web development, Online Exhibition
Ivica Đorđević, Audio-Visual Documentation
Ana Isaković, PR
Ana Ćosić and Slavica Vučetić, Financial Management
Danica Stojanović, Accounting
Dragan Škorić and Dejan Pantić, Technical Support

 

Partneri na projektu:
ZOUKAK,
Bejrut
Centar za mirovne studije, Zagreb
SYMBIOSIS, Solun

Project Partners:
ZOUKAK
, Beirut
Center for Peace Studies, Zagreb
SYMBIOSIS, Thessaloniki